GoOn för olika golvmaterial

GoOn är ett enkelt och lätthanterligt golvvårdssystem av produkter, som lätt kan användas och kombineras på olika sätt. Utifrån det golv du har att behandla väljer du behandlingsmetod och golvvårdsmedel beroende på om du vill investera i en enkel eller en långsiktig metod.

Produkterna i GoOn skapar ett optimalt resultat med minsta möjliga arbetsinsats eftersom de är utvecklade tillsammans för att ge maximal kostnadseffektivet och flexibilitet.

Nya linoleumgolv  


NYA LINOLEUMGOLV
som har ytskikt av PUR

Rengöring
Skura och rengör grundligt med Hågeren.

Ytskydd, vax
Lägg ut ett heltäckande lager Trend eller Brilliant.
Eller bygg stegvis upp ytskyddet genom fuktstädning med medlen.

Ytskydd, polish
Lägg ut ett eller flera lager Polly, Gosafe eller Silky.

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!


 

Äldre linoleumgolv  


ÄLDRE LINOLEUMGOLV

Enkel metod
Skura med skurmaskin och Goaway.
Grundskydda med 1-2 lager Baseon.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Långsiktig metod
Skura med skurmaskin och Dipex.
Grundskydda/porfyll med Lino.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!


 

Nya poriga sten- och klinkergolv
 


NYA PORIGA STEN- OCH KLINKERGOLV

Enkel metod
Skura och rengör grundligt med Hågeren.
Grundskydda med 1-2 lager Baseon.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Långsiktig metod
Skura med skurmaskin och Dipex.
Grundskydda/porfyll med Lino.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!

   
 
Äldre poriga sten- och klinkergolv  


ÄLDRE PORIGA STEN- OCH KLINKERGOLV

Enkel metod
Skura med skurmaskin och Goaway.
Grundskydda med 1-2 lager Baseon.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Långsiktig metod
Skura med skurmaskin och Dipex.
Grundskydda/porfyll med Lino.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!

   
 
Nya plastgolv och hårda täta golv  


NYA PLASTGOLV OCH HÅRDA TÄTA GOLV

Enkel metod
Skura och rengör grundligt med Hågeren.

Ytskydd, vax
Lägg ut ett heltäckande lager Trend eller Brilliant.
Eller bygg stegvis upp ytskyddet genom våtstädning med medlen.

Ytskydd, polish
Lägg ut ett eller flera lager Polly, Gosafe eller Silky.

Långsiktig metod:
Skura och rengör grundligt med Hågeren.
Grundskydda med 1-2 lager Baseon.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!

   
 
Äldre plastgolv
 


ÄLDRE PLASTGOLV OCH ÄLDRE HÅRDA TÄTA GOLV

Enkel metod
Skura med skurmaskin och Goaway.
Grundskydda med 1-2 lager Baseon.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Långsiktig metod:
Skura med skurmaskin och Dipex.
Grundskydda med 1-2 lager Baseon.
Vaxbehandla med Trend eller Brilliant
alt. Polishbehandla med Polly, Gosafe eller Silky.

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!

   
 
Nya gummigolv  


NYA GUMMIGOLV

Uppskurning
Skura med skurmaskin och Dipex.

Ytskydd, vax
Lägg ut ett heltäckande lager Trend

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!

   
 
Betonggolv  


BETONGGOLV

Underarbete
Torrslipa bort betonglim och dammsug.
Avlägsna fläckar med Pajax och Rasker.

Porfyllning/Impregnering
Impregnera manuellt med Lino 1-2 skikt, tills golvet är
mättat men utan ytfilm ovanpå golvet.
Impregnera med skurmaskin och Lino 50/50 utan uppsug och
ett andra lager med uppsug.

Innan behandling; läs instruktion på behandlingsblad!

 

Behandlingsblad