Produkter för effektiv och lönsam städning

Gipeco utvecklar professionella städmetoder som ger god städekonomi och mindre slitsamt arbete. Vi tillverkar och marknadsför professionella städprodukter för yrkesmässig rengöring.

Vi effektiviserar din städning med hjälp av ett komplett program och en kunskap om städning som utvecklats under mer än 40 år. Städning kan utföras med tanke på ekonomi, effektivitet, ergonomi, ekologi och enkelhet. Både vår organisation och vår egen fabrik för kemteknisk tillverkning är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Eftersom 90 procent av den totala städkostnaden utgörs av löner och administration fokuserar vi på att minska städtiden och göra städningen enklare. I många fall minskar våra kunder sina städkostnader med 30 procent eller mer.