Pajax

Industrirengöringsmedel

Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan kolväten med många användningsområden. Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap och traktorer, samt vid industriell rengöring. Speciellt utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och
feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring i kombiskurmaskiner och avfettningsbad.

pH-värde

ca 13,5 i koncentrat
ca 12 i brukslösning (2%-ig)

 Artikelnummer

166583   Pajax Industrirengöringsmedel 5 liter   3 st/krt

Användningsyta

   

Användningssätt