Skolor & utbildning

Skolmiljön är på många sätt en mycket krävande miljö. Den höga rörligheten innebär både ökad smutsspridning på golv och ökade nivåer av kringvirvlande damm. In- och utpassering i samband med raster innebär också att ny smuts kontinuerligt tillförs. Stora ytor och hög städfrekvens ställer särskilt höga krav på hög effektivitet. Gipeco har lång erfarenhet och bred kompetens inom detta område, vilket har lett till metodanpassade produkter och städsystem med viktiga förbättringar inom både effektivitet, städresultat och ergonomi.Gipeco hjälper dig minska dina städkostnader
På många skolor används Gipeco Triss System för städklart material, vilket innebär att dukar och moppar färdigprepareras för användning. Systemet innehåller en särskilt lämplig kombination av torr- och fuktstädning. Systemet ger också mycket låga städkostnader, både genom tidseffektivitet och minskad förbrukning. Det innebär att ett samarbete med Gipeco kraftigt kan sänka dina städkostnader.Våra  städsystem minskar din personals arbetsbelastning

Våra metoder och system utvecklas med fokus på användaren. Resultatet innebär minskad arbetsbelastning; inga tunga lyft, färre monotona rörelser, lättare och roligare arbete. Detta ökar både arbetstillfredsställelsen och minskar risken för förslitningsskador.Vi på Gipeco hjälper dig skapa en hälsosammare innemiljö
De ekonomiska och ergonomiska vinsterna förstärks också av glädjen att med enkla arbetsmetoder alltid få uppleva rena lättstädade golv och en renare inneluft. Vi erbjuder system och metoder som t.ex. Dusty-metoden, som reducerar mängden allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare innemiljö. Vi forskar nu vidare på produkter och metoder som ytterligare förbättrar innemiljön.