Tips & Råd för optimal golvvård

Här delar vi med oss av några praktiska tips och råd som gör att du får bästa tänkbara kvalitet på din golvbehandling. Du undviker dyrbara misstag och kan optimera din städekonomi.

 


   Starta vald skötselmetod av golvet i direkt anslutning till byggstädningen. Om man avstår från detta och väntar en tid, kommer kostnaden att bli högre beroende på flyttning av möbler samt eventuell kostnad för kompletterande porfyllning/grundbehandling.


   Rätt utförd byggstädning/installationsbehandling, är ett av de viktigaste städmomenten under brukstid.


   Högsta noggrannhet vid nollställning/uppskurning av golv är viktigt. Använd ändamålsenliga och funktionella maskiner, samt anpassade och rena rondeller för respektive arbetsmoment.


   Tillfredsställande skurning och sköljning samt väl tilltagna torktider ger det bästa resultatet. Maximalt 6% fuktighet ska finnas kvar i golvet före polish/vax-behandling, det är en förutsättning för bra filmbildning. Använd fuktmätare. Idealiskt är att linoleum och porig sten får torka över natten. Golvet bör ha ett neutralt pH-värde före behandling, filmbildande produkter fäster då bäst.


   Undvik att behandla golv när de är kalla eller när det är väldigt varmt i lokalen, filmbildningen blir ej maximal och polishfilmen kan då bli spröd och lossna från golvet.


   Låt polish torka väl mellan strykningarna. Lång torktid ger det bästa resultatet.


   Tre tunna lager polish ger en slitstarkare yta än ett tjockt lager.


   Undvik extra fläktar och öppna fönster etc. under torktiden/filmbildningen, polishfilmen kan vid "stresstorkning" bli spröd och lossna från golvet. Det normala fläkt- och ventilationssystemet bör dock vara igång under hela golvvårdsarbetet.


   För underhåll och daglig rengöring, använd alltid de produkter som är utvecklade för respektive behandling.


   Använd alltid produkter som är avsedda att kombineras och som rekommenderas för golvtypen.


   Se till att använda ren utrustning och dosera rätt. Gipeco Triss System för städklart material säkerställer att allt blir rätt och optimerar städekonomin.


Lycka till!