Upphovsrätt & Copyright

Upphovsrätt / Copyright  
Innehållet på denna hemsida är upphovsrättsskyddat och tillhör Gipeco Aktiebolag, 556110-6633 (”Gipeco”), Kabelvägen 8, 553 02 Jönköping, Sverige (eller dess dotterbolag). Alla rättigheter förbehålles.  
Informationen på denna hemsida får inte, undantaget för strikt privat bruk eller där så anges, kopieras, överföras, distribueras eller lagras utan Gipecos skriftliga medgivande. Ändringar av webbplatsens innehåll är uttryckligen förbjudet. 
Vissa delar av webbplatsen innehåller upphovsrättsskyddade bilder som ägs av respektive ägare.

Varumärken  
Om inget annat anges är företagslogotyper och emblem på denna hemsida varumärken som ägs av Gipeco (eller dess dotterbolag).

Inga garantier eller utfästelser  
Informationen på denna hemsida tillhandahålls i befintligt skick och Gipeco tar inget ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller andra skador som kan uppstå i samband med användning av denna hemsida eller någon annan hemsida som har besökts via en hyperlänk, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, driftavbrott och förlust av data, oavsett om Gipeco uttryckligen har informerats om att sådana skador kan uppstå. 
Gipeco lämnar inga garantier och gör inga utfästelser beträffande andra hemsidor vilka kan nås via denna hemsida. Sådana hemsidor tillhandahålls via hyperlänkar endast som en service och innebär inte att Gipeco omfattas av eller tar något ansvar för innehållet på eller användandet av sådana hemsidor. Det åligger också besökaren att vida försiktighetsåtgärder och att försäkra sig om att mjukvara som han eller hon använder är fri från exempelvis virus och andra skadliga program. Informationen på denna hemsida kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen kan också när som helst och utan föregående meddelande eller förpliktelser ändras.

Kommentarer, frågor och förslag 
Observera att all information och allt material som besökare till hemsidan genom denna skickar till Gipeco Aktiebolag inte skall anses vara konfidentiella eller copyrightskyddade, såvitt inget annat överenskommits eller framgår av särskilda uppgifter på hemsidan. Om besökare skickar in information eller material ger besökaren Gipeco en obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, kopiera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera informationen eller materialet.  

Cookies  
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker hemsidor informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.  
På denna hemsida kan cookies komma att användas. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar hemsidor för användaren. Gipeco sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökare kan inte spåras av Gipeco via cookies. 
Det finns tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, och gör att information som är ny sedan besökaren besökte sidan senast uppdateras. Det som inte har ändrats hämtas lokalt från besökarens dator om besökaren tidigare har besökt hemsidan. Detta gör att hemsidan laddas snabbare. 
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden då besökaren är inne och surfar på en hemsida skickas den här cookien mellan datorn och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilket språk besökaren har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs. 
Den tredje sortens cookies är till för att kunna föra statistik över hur många som besöker hemsidor. Ibland kan dessa cookies komma från annonsnätverk, så att den som annonserar vet hur många som klickat på dennes annonser.

Om besökare till denna hemsida inte accepterar användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan besökaren ändra i sina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på besökarens dator, eller stänga webbläsaren.