Samarbeten & nätverk

"Tillsammans är vi starka". Det är en grundtanke som i högsta grad är levande och verksam i vår dagliga verksamhet. Genom samverkan får vi andras erfarenheter att lägga samman med våra egna, som så ofta följer resultatet formeln 1+1=3.

Kundrelationer

Vi har alltid jobbat intimt samman med våra kunder. Med målsättningen att "förbättra våra kunders verksamhet" är det en självklarhet. Både för att lära oss förutsättningarna för deras jobb och att noga utvärdera resultatet av de produkter och metoder vi tar fram.
När det vi gör är ett svar på verkliga behov hos våra kunder når både kunden och vi framgång. Sedan spelar det mindre roll om det är högre kvalitet på resultatet, mer rationella städmetoder eller bättre miljö- och ergonomiska egenskaper som är målet.
Därför har vi nära samarbeten med alla som berörs av vår verksamhet; återförsäljare, hyresgäster, fastighetsägare, inköpare och, naturligtvis, städorganisationer.

Golvtillverkare

Den naturliga kopplingen mellan städning och golvmaterial har lett till många samarbetsprojekt genom åren. Vi har haft många kontakter med ett stort antal tillverkare för att få ett heltäckande urval av golvmaterial. Med en del tillverkare har vi bedrivit utvecklingen av skötselinstruktioner tillsammans. Resultatet är innovativa skötselsystem som ger vackra och lättstädade golv med lång livslängd. Våra städmetoder anpassas för att leverera förstklassiga städresultat med ett minimum av insatser. Vissa tillverkare av golv erbjuder t.o.m utökade garantiutfästelser när golven sköts med våra metoder.

Forsknings- och utvecklingssamarbeten

För vår tekniska forskning och utveckling samarbetar vi med organisationer som har ledande vetenskapliga positioner inom vårt verksamhetsområde. Ytkemiska Institutet (YKI) är ett exempel som bland annat ger oss tillgång till sofistikerade laboratorier. Genom att analysera golvs uppbyggnad i detalj har vi möjlighet att anpassa produkter och metoder exakt efter olika golvfabrikats sammansättning och ytstruktur. För utvärdering av resultat genom mätning och olika tester använder vi bland annat Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

När det gäller stora forskningsprojekt med ett bredare anslag samverkar vi även med andra parter. Ett exempel är vår medverkan i det VINNOVA-finansierade forskningsprojektet IMI, Innovation Mot Infektion. IMI pågår 2013-2014 och syftet är att utveckla och implementera lösningar för att bekämpa vårdrelaterade infektioner.