Hälsa & sjukvård

Vårdsektorn ställer många olika krav på städning. Dels, som alla stora organisationer, genom krav på en rationell, effektiv och resurssnål process. Dels genom höga krav på resultatet. Gipeco har lång erfarenhet av vårdsektorns speciella behov och en bred kompetens inom området. Det har lett till metodanpassade produkter och städsystem som både förenklar arbetet och förbättrar vårdmiljön.Gipeco hjälper dig minska dina städkostnader

Gipeco Triss System för städklart material används på många sjukhus och vårdinrättningar. Systemet ger mycket låga städkostnader. Den relativt låga investeringen ger snabbt återbäring och ger på sikt en mycket stor besparing. Ett samarbete med Gipeco sänker kraftigt städkostnaderna!Vi på Gipeco hjälper dig skapa en hälsosammare innemiljö
I samarbete med olika vårdgivare har vi under lång tid utvecklat städsystem och metodanpassade produkter. Ett resultat av detta är golvvård som gör det lättare att hålla riktigt rent. Vi har även utvecklat system och städmetoder som t.ex. Dusty-metoden, som reducerar mängden allergena dammpartiklar på ytor och i luften. Vi forskar också just nu kring nya produkter och metoder som ytterligare förbättrar vårdmiljön.Våra städsystem minskar din personals arbetsbelastning och sjukfrånvaro
Våra metoder och system utvecklas med fokus på användaren. Resultatet innebär minskad arbetsbelastning; inga tunga lyft, färre monotona rörelser, lättare och roligare arbete. Detta ökar både arbetstillfredsställelsen och minskar risken för förslitningsskador.