Återförsäljare

För återförsäljare av städprodukter erbjuder Gipeco ett komplett sortiment, hög produktkvalitet och ett förtroendefullt samarbete för gemensamma framgångar. Vi vill bygga en långsiktig relation där vi tillsammans metodiskt utvecklar samarbete, kunder och affärer.Starkt sortiment ger högre lönsamhet

Vårt breda sortiment av högteknologiska städprodukter innehåller bra, ekonomiska och funktionella alternativ på alla tänkbara produktområden. Många produkter ingår i genomtänkta städsystem och metoder som skapar merförsäljning, samtidigt som kunden tjänar på mer resurssnåla, rationella och effektiva städmetoder.Gipeco ger utbildning och kunskapsöverföring

Vårt mål är att du ska bli kundens förtrogna rådgivare inom professionell städning. Genom produktutbildningar och demonstrationer ser vi till att din personal har rätt kunskap för att lotsa kunden till rätt val utifrån de behov de har.Våra gemensamma målsättningar, samarbete för att nå dem

Gipeco har ett strukturerat sätt att samarbeta i försäljningsarbetet. Tillsammans sätter vi upp strategiska planer för hur vi tillsammans kan utveckla försäljningen, med klara mål och uppgifter för både butikspersonal och utesäljare.

 

Gipeco GoOn System