Smart Cleantech

I över 40 år har vi strävat metodiskt och envist i samma riktning genom att utveckla material, medel och metoder för våra kunders bästa. Det har lett till epokgörande nyheter - som Gipeco Triss System för städklart material, men även till många små innovationer som långsiktigt och stegvis förenklat och förbättrat städningen. Idag sammanfattar vi vårt erbjudande med orden ”Smart Cleantech".

Vad innebär Smart Cleantech?

SMART –  innebär att vi alltid tänker ett steg längre. Vi väljer att se problem som möjligheter och vågar ifrågasätta rådande uppfattningar. Genom att tänka annorlunda och se bortom befintliga svar öppnas nya möjligheter. Våra kluriga idéer bygger därför ofta på nya infallsvinklar, men våra smarta lösningar hittar vi alltid i det enkla. Ett bra exempel är Trend - vårt unika golvvårdsvax som gör besvärliga och kostsamma golvbehandlingar överflödiga.

CLEAN – betyder att det ska bli rent med våra produkter och metoder. Och inte bara se rent ut, utan objektivt och vetenskapligt rent, där även mikrober och mikroskopiska dammpartiklar avlägsnas i städprocessen. I Clean lägger vi också vår strävan att minimera belastningen på miljön, i allt från minimerad vattenförbrukning till miljöanpassade råvaror och kontrollerad dosering.

TECH – står för vårt fokus på städning med professionell teknik och vetenskapliga utvecklingsmetoder. Målsättningen blir till exempel tydlig i forskningen kring optimala golv- behandlingar tillsammans med ledande golvtillverkare - eller i de utvecklingsprojekt vi utfört tillsammans med Ytkemiska Institutet YKI. Viljan att utnyttja modern teknik har vi haft länge. Redan för 20 år sedan utvecklade vi till exempel program- och doseringselektroniken till Triss – det första systemet för städklart material.

Smart Cleantech i praktiken

Tankarna bakom Smart Cleantech blir konkret synliga i våra produkter, metoder och städsystem.

Mijöanpassad råvara
Vi använder miljöanpassade råvaror i vår tillverkning och bedriver ett intensivt forskningsarbete för att hela tiden ligga i framkanten på miljöområdet. Sedan många år sker vår utveckling av miljöanpassade produkter mot krav som ställs upp för Svanen-märkning. Antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment ökar kontinuerligt. Men vi siktar högre än så. Genom samarbete med ledande forskningsinstitut har vi tillgång till sofistikerade laboratorier där vi kan screena nya råvaror för att säkerställa att våra krav på både miljöaspekter och funktion uppfylls. Idag och i framtiden.

Unik tillverkning
Vår egen fabrik i Jönköping garanterar att vi kan styra hela processen för tillverkning av rengörings- och golvvårdsmedel. Det ger oss full kontroll över råvaror, funktion och miljöpåverkan. Med vår unika tillverkningsteknik PROTECTX™ framställs högeffektiva och lättanvända medel genom emulgering med vanligt vatten. Fabriken har nyligen byggts ut för att möta högre efterfrågan, under 2012 har vi startat två nya reaktorer för forskning och utveckling.

Smarta textilier
Vår idé kring modern systemstädning bygger i hög grad på användning av högteknologiska textilier. Effekten uppnås av en noggrant utprovad fibersammansättning och duk-/moppkonstruktion, vars mekaniska egenskaper samverkar med vatten och med våra medels kemiska sammansättning. Resultatet är städtextilier med lång livslängd och som verkligen gör rent.

Ergonomiskt anpassade arbetsredskap
Bakom utformningen av våra arbetsredskap ligger noggranna studier som både ökar effektiviteten i arbetsmomenten och minskar den fysiska belastningen på personalen. Den ergonomiska utvärderingen görs på både moppar, moppskaft och vagnar. Våra moppar konstrueras för att minska friktion mot underlaget och våra redskap för att göra arbetet enklare. Det innebär färre monotona rörelser och minskad risk för förslitningsskador.

Resurssnål dosering
Med modern teknik har vi lyckats minimera förbrukningen av både medel och vatten. Våra medel är också högkoncentrerade, vilket minimerar transport och hanteringskrav. I vårt system för städklart material, Triss, garanteras full funktion med ett minimum av förbrukning av både medel och vatten.

För oss är Smart Cleantech ett nyckelbegrepp som styr våra tankar kring produktutveckling och metoder. För dig innebär det helt enkelt bättre och effektivare städning!

 

 

Gipeco Ytkemisk Forskning