Egen tillverkning och utveckling

Med en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet är närhet mellan produktion och utveckling en avgörande fördel. Vi har flera långsiktiga och omfattande samarbeten för att göra detta möjligt, bl.a. för textilier och vagnar. När det gäller rengörings- och golvvårdsmedel gör vi både utveckling och volymproduktion själva.

PROTECTX® - vår egenutvecklade tillverkningsteknik

Vår tillverkningsteknik är ett resultat av mer än 30 års forskning, utveckling och tillverkning.
När vi utvecklar våra medel handlar det ofta om att blanda olika komponenter som normalt inte kan blandas med vatten - med just vatten i s.k. emulsioner. Utspädningen görs för att få rätt proportioner i blandningarna och för att det kan behövas ett lösningsmedel för att sprida ut medlen över golvytorna. PROTECTX-tekniken är en skyddad process där detta görs med hjälp av reaktorer under högt tryck och stora temperaturförändringar.

Vår egen anläggning

Vår produktionsanläggning i Jönköping omfattar flera reaktorer som kan samköras och där ingredienserna behandlas och blandas i flera olika steg enligt PROTECTX. Utöver våra fullskaliga produktionsreaktorer och blandare finns även mindre utvecklingsreaktorer där vi småskaligt utvecklar nya produkter.

Fördelar

Den egna produktionen har flera fördelar:

+ Vi har möjlighet att producera "on demand" vilket gör att lager och logistik blir effektiv och rationell.

+ Närheten mellan utveckling och produktion ger oss fantastiska möjligheter att bedriva ett aktivt och verklighetsbaserat utvecklingsarbete.

+ Med tillverkningen "i huset" kan vi bedriva ett effektivt kvalitetsarbete, där testning och spårning förenklas.

Läs mer...