Sim- & sporthallar

Kommunala och privatägda simhallar och sportanläggningar ställer höga krav på städning. Här finns väldigt speciella förutsättningar, som t.ex. hud-, tvål- och kalkbeläggningar, högt slitage och halkrisker. Duschar och omklädningsrum har mycket stor belastning och samtidigt mycket höga krav på hygienen.Vi har speciallösningar för miljöer med speciella krav

Med lång erfarenhet av olika miljöer och med egen utveckling- och tillverkning av rengöringsmedel kan vi erbjuda verksamma lösningar. För  miljöer med höga hygienkrav som sim- och sporthallar  finns t.ex. Hågesan, Neusan och Hågeren med ett antal unika egenskaper.Gipeco Städsystem minskar din personals arbetsbelastning och sjukfrånvaro

Våra metoder och system utvecklas med fokus på användaren. Resultatet innebär minskad arbetsbelastning, inga tunga lyft, färre monotona rörelser, lättare och roligare arbete. Detta ökar arbetstillfredsställelsen och minskar risken för förslitningsskador.Vi har även lösningar för golvvård som är skonsamma mot både miljö och plånbok

Våra genomtänkta systemlösningar  ger dina golv just den yta och de egenskaper du önskar.  Oavsett vilka av våra produkter du väljer ger de vackra och lättstädade golv.