Offentlig sektor

Offentliga städorganisationer har många krav på sig från flera håll, inte minst  genom höga krav på resultat. Verksamheten är ofta omfattande och resurskrävande, men med stor potential i rationalisering och effektivisering. Gipeco har lång erfarenhet och bred kompetens inom detta område vilket har lett till metodanpassade produkter och städsystem med viktiga förbättringar inom både effektivitet, städresultat och ergonomi.Vi på Gipeco hjälper dig minska dina städkostnader!

Gipeco Triss System för städklart material används på många skolor och sjukhus. Systemet ger mycket låga städkostnader. Den relativt låga investeringen ger snabbt återbäring och ger på sikt en mycket stor besparing. Ett samarbete med Gipeco sänker kraftigt dina städkostnader!Vi hjälper dig skapa en hälsosammare innemiljö

De ekonomiska och ergonomiska vinsterna förstärks också av glädjen att med enkla arbetsmetoder alltid få uppleva rena lättstädade golv och en renare inneluft. Vi erbjuder system och lösningar som t.ex. Dusty-metoden, som reducerar mängden allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare innemiljö. Vi forskar nu vidare på produkter och metoder som ytterligare förbättrar hygienfaktorer i vårdmiljönVåra städsystem minskar din personals arbetsbelastning och sjukfrånvaro
Våra metoder och system utvecklas med fokus på användaren. Resultatet innebär minskad arbetsbelastning, med mindre tunga lyft, färre monotona rörelser och över huvud taget ett lättare och roligare arbete. Det ökar både arbetstillfredsställelsen och minskar risken för förslitningsskador.