Neusan

Bassängrengöringsmedel 

Lågskummande och neutralt medel som inte innehåller några organiska lösningsmedel. För sim- och bad- bassänger, pooler etc. Löser effektivt hud- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Reagerar ej med klor och påverkar ej vattnets klor- och pH-värde. Klordosering, pH-mätningsapparatur och filtrets funktion påverkas ej. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring.  

pH-värde

6 i koncentrat 
6,6 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

164763 Neusan Bassängtvätt 5 liter  3 st/krt

Användningsytor

   

Användningssätt