Grovrengöringsmedel

Ytor som är hårt nedsmutsade av olja, sot, fet smuts etc. kräver särskilda produkter.
En smutsig industri- eller verkstadsmiljö ställer tuffa krav på de rengöringsmedel du använder.
Vi har de produkter du behöver, oavsett vilken miljö du ska rengöra.