Hågesan

Sanitetsrengöringsmedel 

Självverkande surt rengöringsmedel med god bakteriehämmande effekt för våt- och hygienutrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud, tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment. Mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

pH-värde

ca 1 i koncentrat
ca 3,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160211 Hågesan Sanitetsrent 1 liter 10 st/krt
160213 Hågesan Sanitetsrent 5 liter   3 st/krt

*Anbuds/anskaffningsartikel

Användningsyta

     

Användningssätt