Prox

Grovrengöringsmedel  

Lågskummande allroundbetonat grovrengöringsmedel med många användningsområden. För rengöring av hårt nedsmutsade ytor. Löser snabbt och effektivt fet smuts, oljor, sot, fett och föroreningar från animalier och vegetabilier. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och livsmedels-/djurindustrier. Används i kombiskurmaskiner, vid manuell rengöring och högtrycksrengöring.

pH-värde

ca 13 i koncentrat
ca 11 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

166481 Prox Grovrent 1 liter 10 st/krt 
166483 Prox Grovrent 5 liter    3 st/krt
166489 Prox Grovrent 200 liter   1 st/fat

Användningsyta

Användningssätt