Svensk forskning i världsklass

Gipeco bedriver intensiv forskning inom hygien, miljö samt behandling och skötsel av olika golvmaterial. Vi samverkar med allt från forskningsinstitut till golvtillverkare för att uppnå bästa möjliga resultat, med trygghet för kunden i säkra behandlingar och vetenskapligt bevisad funktion.

Forskningsprojekt

Vi bedriver forskningsprojekt både på egen hand och tillsammans med olika partners. Vårt första större forskningsprojekt hette "Utveckling av miljövänliga golvvårdsprodukter" och genomfördes 2010-2011. Projektet hade en budget på över 6 miljoner SEK och har lett till många nya produkter och metoder. Gipeco har som ett resultat av detta bland annat utformat en gemensam skötselgaranti med Forbo Flooring. Tillsammans med ledande leverantörer av stengolv har vi även utvecklat metoder för behandling och skötsel av olika typer av terrazzo och betonggolv.

De dammbindande egenskaperna hos Dusty har vi under lång tid studerat med partikeldetektorer och i elektronmikroskop. Vi arbetar vidare tillsammans med olika partners inom vårdsektorn för att undersöka hur våra städsystem kan reducera spridning av smitta i vårdmiljöer. Under 2013-2014 medverkade Gipeco som partner i Innovation Mot Infektion (IMI). Det var ett stort utmaningsdrivet forskningsprojekt som finansierade av VINNOVA. Syftet med IMI var att utveckla och implementera lösningar för att bekämpa vårdrelaterade infektioner. 

Vetenskapliga bevis

Genom att analysera golvs uppbyggnad i detalj har vi möjlighet att anpassa produkter och metoder exakt efter olika golvfabrikats sammansättning. I exemplen nedan kan man tydligt se hur ett plastgolvs ytstruktur förbättras efter behandling med Trend. Liknande bilder har tagits fram för många andra produkter, och studier har genomförts på linoleum-, plast-, gummi och stengolv.

Elektronmikroskopbilderna ovan visar ett plastgolv i 1000 gångers förstoring. De illustrerar tydligt hur de Trendbehandlade proverna har en förändrad och utjämnad ytstruktur som gör golvet både mer smutsavvisande och lättstädat.

Samarbetspartners

Flera av våra forskningsprojekt har finansierats med hjälp av statliga forskningsstöd, vilket gjort det möjligt för oss att samarbeta med ledande forskningsinstitut. 2010 blev Gipeco även medlem i Föreningen Ytkemisk Forskning (FYF). Under ledning av vår kemist och utvecklingschef sker även ett nära samarbete med råvaruleverantörer och andra kemister.

Egen utveckling och tillverkning

Eftersom vi själva utvecklar och producerar våra golvvårdsprodukter kan vi genomföra omfattande experiment när vi utprovar nya och vidareutvecklar befintliga produkter. Vår anläggning innehåller både fullskaliga reaktorer för framställning av vattenbaserade emulsioner enligt vår PROTECTX-teknik och flera småskaliga forskningsreaktorer för utvecklingsarbetet.