Ergonomisk städning
i helhetsperspektiv

Gipeco har ända sedan starten legat i den absoluta framkanten när det gäller innovationer för att förbättra ergonomi och arbetsförhållanden för städpersonal. Vi gör det med genomtänkta metoder och redskap och av en enkel anledning - det som är bra för den enskilda användaren är bra för hela städorganisationen. Minskad sjukfrånvaro och förslitningsskador samt ett lättare och roligare arbete är givna fördelar som leder till högre effektivitet och bättre ekonomi.

Eftersom alla individer är olika och har olika kroppsliga förutsättningar är städredskapen från Gipeco utvecklade med många inställningsmöjligheter och maximal flexibilitet. Till exempel är alla våra skaft enkelt justerbara för en optimal arbetsställning, detsamma gäller moppstativlederna som också kan ställas in med en smidig låsmutter.En annan viktig åtgärd för att minska förslitningsskador är att se till att minska redskapens vikt och mopparnas friktion, även här är Gipeco klassledande. För oss är varje gram viktigt och inget görs av en slump. Både materialval och konstruktion är mycket noga genomtänkta för att minimera vikten. En lätt städutrustning och moppar med låg friktion gör stor skillnad under ett långt arbetspass. Jämför gärna vikterna med våra konkurrenters produkter.Förutom de kanske uppenbara ergonomiska fördelarna med justerbara och lätta redskap är det värt att reflektera över pluspunkterna som Gipeco Triss System ger. Ett genomtänkt städsystem som innefattar både produkter och metoder gör till exempel att många tunga lyft och påfrestande arbetsmoment kan undvikas i och med användandet av städklara moppar och dukar.