Miljötänkandet
– en självklarhet hos Gipeco

Städning är något som behövs överallt, och som ständigt måste upprepas. Därför är det alldeles för viktigt och resurskrävande för att göras utan tanke och ambition. Våra produkter används på sjukhus, skolor, dagis, industrier och på mängder av andra platser.

Gipeco har därför ett stort ansvar att alltid erbjuda möjligheter till effektiv städning med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska kunna se våra kunder - och våra barn - i ögonen och säga att vi tar vårt ansvar för miljön även på längre sikt.

Vår vision med miljöarbetet är att åstadkomma högsta tänkbara städkvalitet på både kort och lång sikt. Samtidigt ska städningen förbruka ett minimum av tid, personal, pengar och naturresurser. Det är målet för vårt utvecklingsarbete. För att lyckas med detta satsar vi idag hårdare än någonsin på forskning och utveckling.


 
Egen tillverkning och forskning
Tillverkning sker i vår helägda svenska fabrik, vilket ger oss full kontroll över råvaror, funktion och miljöpåverkan. Produktionen ligger vägg i vägg med vårt centrallager i Jönköping vilket innebär minimala transporter. Både vår säljorganisation och vår fabrik är miljöcertifierad enligt ISO 14001. För att ligga i framkanten på miljöområdet samarbetar vår egen utvecklingsavdelning även med ledande forskningsinstitut. 


 
Klimatkompenserade transporter
Som en del i vårt ständigt pågående miljöarbete klimatkompenserar vi från och med 2011-01-01 samtliga varutransporter från Gipeco.

 


 
Miljöanpassade produkter och råvaror
Hur ser det ut om vi anstränger oss för att få rent inomhus – och samtidigt smutsar ner miljön? Det är utgångspunkten för vårt miljöarbete. Vi använder därför miljöanpassade råvaror i vår tillverkning och strävar hela tiden mot mer miljösmarta produkter. Sedan många år sker vår utveckling av miljöanpassade produkter mot krav som ställs upp för Svanen-märkning. Antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment ökar kontinuerligt. Men vi siktar högre än så. Vi arbetar hela tiden på att minimera åtgången av städmedel och att maximera livslängden på golvmaterialet och städtextilier.  


 

Förbättrad inomhus- och arbetsmijö
Dusty är en Gipeco-utvecklad teknologi för att binda damm, fibrer och partiklar som sedan länge används på sjukhus, laboratorier och industrier med höga krav på renhet. Med moppar och dukar som impregnerats med Dusty genom Triss-systemet kan mängden partiklar reduceras med upp till två tredjedelar.

Även om mycket görs för att utveckla maskinella städmetoder är städning fortfarande i hög grad ett manuellt arbete. Det är inte bara krävande genom att förbruka många mantimmar, utan också genom att många moment kan kräva tunga lyft, obekväma arbetsställningar och enformiga rörelsemönster. Att underlätta vardagen för de tusentals människor som varje dag använder våra produkter är en stark drivkraft för oss. Här kan du läsa mer om vårt utvecklingsarbete för förbättrad städergonomi.

Våra miljömärkta produkter