Trend Impregneringsvätska

Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städklart  material. För regelmässig fuktrengöring och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend Golvvax. Bygger vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god rengörings- effekt på ytbehandlade golv.

pH-värde

ca 9,4 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160414 Trend Impregneringsvätska         10 liters dunk
KESP135* Trend Impregneringsvätska      200 liters fat

Användningsyta

Användningssätt

 
*Anbuds/anskaffningsartikel