Chick MULTIDES

Motverkar smittspridning av bakterier och virus

Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring och desinficering av alla ytor där höga krav på hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshantering. För rengöring av alla ytor som tål vatten. Har både desinficerande och rengörande effekt. Har ett brett desinficerande register och en mycket god rengöringsförmåga.

Virusdödande effekt
Biociden i Chick Multides är effektiv mot så kallade höljeförsedda virus,
se "Mer produktinformation" nedan.

pH-värde

ca 7

Artikelnummer

162160 Chick MULTIDES 0,5 liter  18 st/krt
162263 Chick MULTIDES 5 liter  3 st/krt

Användningsytor

         

Användningssätt