Rapid

Tvättmedel - flytande

Specialutvecklat för tvätt av städtextilier. Mycket lämpligt för tvätt av golvmoppar och städdukar. Tvättar normalt smutsad tvätt effektivt rent redan vid 40° C och sparar därför energi. Tvättar hygieniskt rent.

pH-värde

ca 11 i koncentrat
ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer

169355 Rapid Flytande tvättmedel 10 liters dunk
KESP143* Rapid Flytande tvättmedel 200 liters fat

*Anbuds/anskaffningsartikel

Användningssätt